PHP with MySQL Essential Training: 1 The Basics

Kevin Skoglund


Start a Database-Driven Project

Create and style the first page

Standart bir html kodu şöyle olmalı

<!doctype html>
<html lang="tr">
 <head>
  <title>...</title>
  <link rel="stylesheet" media="all" href="">
  </head>
  <body>
   ...
  </body>
</html>

 

Include and require file

include ve require fonksiyonları parametre olarak aldıkları dosya içeriği kullanıldığı yere kopyalar. require fonsiyonu ilgili dosyayı bulamazsa çalışma zamanı hatası oluşur ve kodun yürütülmesi durdurulur. Her iki fonksiyonun include_once ve require_once isimli varyantları vardır. Bunlar kod içinde tekrar kullanılsa bile içeriğin sadece bir kere kopyalanmasını sağlarlar.

 
Make page assets reusable
DEFINE("xxx", "yyy"); // kodda xxx gördüğü yere yyy yazar

DEFINE ifadesi birinci parametre olarak aldığı değeri kod içinde arar ve bulduğu yere ikinci parametre olarak aldığı değeri yazar

 

dirname( ); 

dirname fonksiyonu parametre olarak aldığı dosyanın içinde bulunduğu klasörün yolunu verir

 

__FILE__ 

__FILE__ içinde bulunduğu dosyanın adını verir. include edilmiş dosyalarda fiziksel olarak içinde bulunduğu dosyanın adını verir

 

Use URL parameters
somepage.php?page=2&category=2

$_GET["page"]

 

Default values for URL parameters
isset($var)

if ( isset( $_GET["page"] ) ) {
 //...
} else {
 //...
}

$page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : '1';

$page = $_GET['page'] ?? '1';

 

Encode URL parameters
urlencode()  // space -> + query kısmında kullanılır
rawurlencode()  // space -> %20  path kısmında kullanılır

 

Encode for HTML
htmlspecialchars()

 
Modify headers
header($string)

 

Page redirection
header("Location: list.php");

 

Build forms
<form action="login.php" method="post">
 <input type="text" name="city" value="" />
 <input type="submit" value="Submit" />
</form>

 

 1. Start a Database-Driven Project
  >Blueprint the application
  Establish your work area
  Create and style the first page
  Include and require files
  Make page assets reusable
 2. Build web pages with PHP
  Links and URLs
  Use URL parameters
  Default values for URL parameters
  Encode URL parameters
  Encode for HTML
 3. Headers and Redirects
  Modify headers
  Page redirection
  Output buffering
 4. Build Forms with PHP
  Build forms
  Use form parameters
  Detect form submission
  Single-page form processing
 5. MySQL Basics
  MySQL introduction
  Create a database
  Create a database table
  CRUD in MySQL
  Populate a MySQL table
  Relational database tables
 6. Use PHP to Access MySQL
  Database APIs in PHP
  Connect to MySQL with PHP
  Retrieve data
  Work with retrieved data
  Error handling
 7. CRUD with PHP
  Find a single record
  Use form data to create records
  Use form data to update records
  Form options from database data
  Delete a record
 8. Validate Data with PHP
  Common data validation types
  Validate form values
  Display validation errors
  Problems with validation logic
 9. Prevent SQL Injection
  Understand SQL injection
  Sanitize data for SQL
  Delimit data values
  Prepared statements